Pont Roi Baudouin, 6000, Charleroi

    • Pont Roi Baudouin
    • 6000
    • Charleroi
    • Hainaut
    • Région wallonne